Marina Capizzi > Coaching: chi paga e chi ci guadagna? > Copertina Coaching chi paga e chi ci guadagna